Lekce cvičení

Lekce jsou jednotlivé druhy cvičení, na které se může zarezervovat kdokoliv, kdo si chce zacvičit. Lekce jsou vhodné pro ty, jenž mají zkušenosti s funkčním cvičením nebo kdo prošel našimy programy. Před každým přihlášením si čtěte si prohlášení účastníka lekce!

Prohlášení účastníka lekce

Účastník veškerých cvičebních lekcí Fit Tréninku prohlašuje, že si je vědom svého zdravotního stavu a že se účastní lekce na vlastní odpovědnost a vlastní riziko. Účastník byl poučen o tom, že lekce jsou primárně určeny pro zdravé osoby, které nemají žádnou zdravotní komplikaci, nebo jiné omezení. Intenzitu cvičení na lekci si každý účastník přizpůsobí svým schopnostem a taktéž svému aktuálnímu zdravotnímu stavu. Účastník bude respektovat veškerá upozornění a doporučení instruktora během lekce a bude se jimi řídit. Případné zdravotní omezení (nemoc, úraz, omezenou pohyblivost, těhotenství apod.) je účastník povinný konzultovat se svým ošetřujícím lékařem a dbát jeho doporučení. Instruktor nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní problémy vzniklé během lekce, nebo po ní. V případě úrazu, poranění nebo zdravotní komplikace, nebude účastník po instruktorovi požadovat žádné náhrady. Lekce jsou určeny pro osoby starší 18-ti let. Osobám mladším 18-ti let je účast na lekcích povolena pouze se souhlasem rodičů a po domluvě s hlavním trenérem Markem Vinárkem. Za osobní věci odložené v šatně si každý účastník lekce zodpovídá sám. Účastník zaplacením vstupného na lekci, přihlášením na lekci přes rezervační systém na webu a aktivní účastí na lekci vyjadřuje souhlas s výše uvedeným prohlášením.

Druhy lekcí

Ranní TRX

Ranní cvičení s důrazem na protažení těla a rozvoj kondice převážně na závěsném systému. Nižší až střední úroveň cvičení pro start do nového dne. Doporučuje se před návštěvou této lekce absolvovat výukovou lekci nebo program TRX Start. Vhodné pro rozvoj kondice a komplexní posílení celého těla. 
 

TRX Fit

Cvičení převážně na TRX Závěsném systému. Trénink pro pokročilé a osoby bez žádného zdravotního omezení. Doporučuje se před návštěvou této lekce absolvovat výukovou lekci nebo program TRX Start. Vhodné pro rozvoj kondice a komplexní posílení celého těla.
 

Kruhový trénink

Lekce funkčního a kondičního cvičení zpravidla metodou kruhového tréninku. Trénink střední a vyšší intenzity vhodný pro pokročilé a osoby bez žádného zdravotního omezení. Předpokládá se dobrá kondiční úroveň a koordinace. Vhodné pro rozvoj kondice a komplexní posílení celého těla. 
 

Fit Trénink

Lekce zaměřená na funkční trénink. Rozvoj pohybu jako celku. Cvičení s vlastní váhou a pomůckami pro funkční trénink. Rozvoj koordinace, síly, flexibility, stability a kondice! 
 

Powerjóga s Markem

Filozofie, kterou v rámci rozvoje kultu těla prosazuji je stále ve vývoji a v pohybu, ale základ je obsažen ve sloganu ,,Dej tělu pohyb, co má smysl!. Cesta k tomuto vede skrze fyzioterapeuty, které jsem za tu dobu stihl poznat a v poslední době také skrze powerjógu, která zapadá do mé představy o zdravém pohybu. Powerjóga je cesta komplexního rozvoje člověka, jak po tělesné, tak i duševní stránce a její provozování v každodenní praxi symbolizuje harmonii, klid, energii a tělesné zdraví. Přijďte se dát do pohody a poznejte benefity powerjógy. Těším se na vás. Váš lektor Marek Vinárek. Vhodné absolvování výukové lekce nebo kurzu Powerjóga Start, kde se naučíte základní pozice a pozdravy slunce, které jsou v powerjóze často užívány.

 

Na lekce se můžete rezervovat ZDE

Fit Trénink

Lekce zaměřená na funkční trénink. Rozvoj pohybu jako celku. Cvičení s vlastní váhou a pomůckami pro funkční trénink. Rozvoj koordinace, síly, flexibility, stability a kondice!