Dopolední PROGRAM

 • Máte chuť cvičit pravidelně dopoledne? 
 • Nic není efektivnějšího než pravidelnost a systematické vedení cvičení v delším časovém horizontu
 • Otevíráme dopolední program zaměřený na progresi cvičení s cílem zlepšení kvality cvičení, rozvoje síly a kondice
 • Cvičení budou prováděny převážně na závěsném systému s doplněním o některé funkční cvičení s vlastním tělem nebo s tzv. funkčním náčiním (BOSU, Core Bag, Kettlebell apod.)
 • Lekce budou obsahovat cvičení na hluboký stabilizační systém páteře a rozvoj flexibility
 • Program  je určen pro všechny jenž mají základní dovednosti cvičení na závěsném systému
 • Od 13. října do 15. prosince 2015 (dle zájmu a domluvy prodloužení)
 • Frekvence 1x týdně, každé úterý od 10.00 do 11.00 hod.
 • Možnost kombinovat s lekcemi v odpoledních hodinách
 • Cena 1350,-Kč 
 • Program se uskuteční pouze za předpokladu přihlášení minimálně 8 lidí

Přihláška na dopolední program TRX