PROGRAM

 
  • Nic není efektivnějšího než pravidelnost a systematické vedení cvičení v delším časovém horizontu
  • Cvičení se stabilní skupinou po delší dobu je zárukou lepší efektivity
  • Z tohoto důvodu otevíráme dvouměsiční program zaměřený na progresi cvičení s cílem zlepšení kvality cvičení, rozvoje síly a kondice
  • Cvičení budou prováděny převážně na závěsném systému s doplněním o některé funkční cvičení s vlastním tělem nebo s tzv. funkčním náčiním (BOSU, Core Bag, Kettlebell apod.)
  • Lekce budou obsahovat cvičení na hluboký stabilizační systém páteře a rozvoj flexibility
  • Program  je určen pro absolventy TRX Start Programu nebo pokročilé ve cvičení na závěsném systému
  • Od 5. října do 25. listopadu 2015 (dle zájmu a domluvy prodloužení)
  • Frekvence 2x týdně, každé pondělí a středu od 19.00 do 20.00 hod.
  • Cena 1900,-Kč 
  • Program se uskuteční pouze za předpokladu přihlášení minimálně 8 lidí

 

Přihláška na TRX Trénink Program

Přihlašuji se na TRX Trénink Program

Programy