Sebeobrana

Systémy sebeobrany a boje existují od té doby, co na zemi žijí lidé, kteří zkoušejí řešit své problémy cestou násilí. Zejména dnešní doba vyžaduje, aby každý člověk měl určité znalosti či zkušenosti v oblasti sebeobrany, jelikož dnes není nemožné dostat se do konfliktní situace, kdy v důsledku napadení může jít doslova o život.
Znalost základních prvků sebeobrany by se měla stát součástí života všech lidí jako určitý prvek ochrany svého zdraví, či dokonce života a nezřídka také pro ochranu svých práv a majetku.
Možností naučit se bránit, je celá řada. Buď je to aktivní provádění některého z mnoha bojových sportů a umění, nebo absolvování některého z kurzů sebeobrany. Další z možností je vyhledat si osobního trenéra. To má tu výhodu, že ve velmi krátkém čase se díky individuálnímu přístupu naučíte více, než ve skupinových formách výuky.

V oblasti sebeobrany nabízím své služby převážně ženám, jelikož tyto nemají tolik předpokladu obstát v krizových sebeobranných situacích jako muži, kteří mají tuto vlastnost více méně již geneticky zakódovanou.

Při výuce se zaměřuji především na použití těch nejzákladnějších prvků sebeobrany a snažím se, aby se klient na případný útočný střet připravil nejen po psychické, ale také po taktické, fyzické a právní stránce.