Prohlášeni účastníka Fit Tréninku

Účastník veškerých cvičebních lekcí Fit Tréninku prohlašuje, že si je vědom svého zdravotního stavu a že se účastní lekce na vlastní odpovědnost a vlastní riziko. Účastník byl poučen o tom, že lekce jsou primárně určeny pro zdravé osoby, které nemají žádnou zdravotní komplikaci, nebo jiné omezení. Intenzitu cvičení na lekci si každý účastník přizpůsobí svým schopnostem a taktéž svému aktuálnímu zdravotnímu stavu. Účastník bude respektovat veškerá upozornění a doporučení instruktora během lekce a bude se jimi řídit. Případné zdravotní omezení (nemoc, úraz, omezenou pohyblivost, těhotenství apod.) je účastník povinný konzultovat se svým ošetřujícím lékařem a dbát jeho doporučení. Instruktor nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní problémy vzniklé během lekce, nebo po ní. V případě úrazu, poranění nebo zdravotní komplikace, nebude účastník po instruktorovi požadovat žádné náhrady. Lekce jsou určeny pro osoby starší 18-ti let. Osobám mladším 18-ti let je účast na lekcích povolena pouze se souhlasem rodičů a po domluvě s hlavním trenérem Markem Vinárkem. Za osobní věci odložené v šatně si každý účastník lekce zodpovídá sám.Účastník zaplacením vstupného na lekci, přihlášením na lekci přes rezervační systém na webu a aktivní účastí na lekci vyjadřuje souhlas s výše uvedeným prohlášením.

Pravidla REZERVACE 

  • Na lekci Fit Tréninku je nutno přihlásit se předem přes rezervační systém.
  • Pokud se zarezervujtete do čekacíí listiny, tak v momentě, kdy se uvolní místo dostanete SMS, že vaše rezervace byla povolena. 
  • Všichni klienti mají povinnost včas se odhlásit z lekce. V detailu lekce se zobrazí čas a datum do kdy je možno se odhlásit bez ztráty kreditu!. V případě, že takto neučiníte, bude vám lekce, která nebyla včas zrušena, zpoplatněna částkou ceny lekce. Odhlášení proveďte přes rezervační systém. 
  • Před rezervací si přečtěte prohlášení účastníka Fit Tréninku (viz. níže).
  • V případě problému s rezervací volejte na tel. 602 606 053 (Marek Vinárek).