Mgr. Kamil Zapletal

 • Fyzioterapeut
 • Lektor fyziotréninku

Vzdělání: 

 • obor fyzioterapie (Bc., Mgr.) na SZU Bratislava, diplomovaný specialista v oboru fyzioterapie (DiS.) na VZŠ Ostrava
 • v praxi se specializuje na funkční poruchy pohybového aparátu
 • účastní se specializovaných fyzioterapeutických kurzů a odborných seminářů

Odborné  kurzy:

 • Posturální terapie na bázi vývojové kineziologie – bazální programy
 • Funkční problematika temporomandibulárního kloubu
 • Stabilita v pohybovém systému a hluboký stabilizační systém
 • Rehabilitační taping a senzomotorika
 • Funkční manuální medicína
 • Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF) -  Kabatova metoda
 • Metoda McKenzie
 • Spirální stabilizace páteře - SM systém
 • Nespecifické mobilizace
 • Reflexní a vazivové  masáže
 • Reflexní terapie plosky nohy
 • Škola zad, ergonomie

Odborná praxe: