BLOG

23.01.2017 15:43
Pohyb je zpravidla příčinou bolesti a je také zpravidla způsob, jak bolest odstranit! Slova jednoho z nejlepších světových odborníků na problémy bolesti zad profesora McGilla. Dvoudenní konference, kterou jsem měl s kolegou, fyzioterapeutem Pavlem Pruskem tu čest absolvovat nám opět potvrdila, že...
23.06.2016 15:41
O pohybu Funkční cvičení je těžké v jedné věci. Pokud má být funkční, musí být funkční i tělo. Jakákoliv dysbalance může maximálně optimální provedení, o které usilujeme, buď omezit, nebo zcela znemožnit. I drobná omezení mohou v konečném důsledku vést k vážnějšímu problému, který může být...