TRX CHALLENGE 40/40

 

Ukaž co je v tobě a příjmi výzvu CHALLENGE 40/40 s TRX Suspension Training.

Jde o cvičení, které testuje vaší výkonnost. Výzva spočívá v zacvičení ,,pouze” dvou cviků na TRX a to TRX Atomic Push Up a TRX Low Back Row. Každý cvik se provádí jen jednou a mezi cviky je odpočinek 60 sekund. Cílem je zvládnout u každého cviku 40 opakování. Kdo tuto hranici pokoří splnil výzvu, ale tím to nekončí. Výzvu lze dále překonávat tím, že zvyšujete počet opakování nad 40/40.

 

Liga Challenge

Každý, kdo má zájem se může přihlásit do ligy CHALLENGE. Jde vlastně o soutěž, která bude pořádáná minimálně 3x do roka a vaše výsledky budou evidovány na tomto webu. Na konci roku vyhlásíme mistra/yni TRX CHALLENGE:-). Nejde jen o soutěž, ale hlavně o zvyšování vaší výkonnosti. Počítá se každý výsledek. Soutěží se v několika kategoriích:

 

 

 

Muži Ženy
od 15 do 25 let od 15 do 25 let
od 25 do 40 let od 25 do 40 let
od 40 a výše let od 40 a výše let

                       - 

  CVIKY TRX CHALLENGE

 

       1. TRX Atomic Push Up                  2. TRX Low Back Row